Simulering av processer

Vi utför FE simulering av alla formningsprocesser, typ hydroformning, djupdragning, sträckpressning mm.

Programvaran vi använder är AutoForm