Konstruktion

Vi konstruerar och anpassar detaljer för att få en effektiv produktion.
Programvaran vi använder är Autodesk Inventor.