Produktutveckling

Simulering och konstruktion

Våra konstruktörer kan:

  • Ge stöd vid konstruktion av detaljer för att få en effektiv produktionsanpassning.
  • FE simulering för att beräkna formning.
  • Egen verktygskonstruktion.