Stansning och bockning

Kan utföras som kompletterande tempon.