Rörhydroformning

Ett rör placeras i ett verktyg, varefter vatten pressas in i röret så att detta expanderar och formas efter verktyget.