Plåt hydroformning

En plåt placeras i ett verktyg, varefter högt tryck av vatten pressas mot plåten så att den expanderar och formas efter verktyget.