Pillow hydroformning

Två plåtar lasersvetsas ihop och placeras i ett verktyg, varefter vatten pressas in mellan plåtarna så att de expanderar och formas efter verktyget.