Dragpressning

500 tons presskapacitet.

Egen tillverkning av pressverktygen.