Om oss

Hydroforming Design Light AB är ett företag i Hydroscand Group.

Företaget ligger i Vansbro, en bygd med tradition av verkstadsindustri med hög kompetens och tekniknivå.

HDLs affärsidé är att erbjuda kunden optimala formlösningar för plåt och rördetaljer. Genom att HDL behärskar såväl HYDROFORMNING, DJUPDRAGNING och PRESSNING kan HDL erbjuda den för varje detalj optimala formningsmetoder.

HDL har egen verktygskonstruktion och verktygstillverkning samt kapacitet att producera egna rörämnen. Detta ger HDL möjligheter att erbjuda korta leveranstider och ett optimalt materialutnyttjande.

HDL har ambition och kapacitet att alltid ligga i teknikens framkant och driver utvecklingsprojekt med Högskolan Dalarna och flera större företag.

Löpande produktion sker idag till stora företag i Europa.

HDLs möjligheter att snabbt expandera sin verksamhet är mycket goda eftersom företaget har en stabil finansiär, god tillgång på yrkeskunnig personal och ändamålsenliga lokaler.