Kontakt

Post och besöksadress:
Hydroforming Design Light AB
Kyrkbyvägen 1
786 33 Vansbro

Godsmottagning/Leverans:
Magasinsvägen 2
786 33 Vansbro

Håkan Gustavsson
VD
Phone: +46 (0) 281 594404
E-post: hakan.gustavsson@hdl.se

Mats Hellgren
Försäljnings- och Produktionschef
Phone: +46 (0) 281 594423
E-post: mats.hellgren@hdl.se

Magnus Hultgren
Verktygschef
Phone: +46 (0) 281 594412
E-post: magnus.hultgren@hdl.se

Tomas Bengtsson
Utvecklingschef
Phone: +46 (0) 281 594403
E-post: tomas.bengtsson@hdl.se

Alf Larsson
Inköpschef
Phone: +46 (0) 281 594405
E-post: alf.larsson@hdl.se

Erika Wiklund
Kvalitetschef
Phone: +46 (0) 281 594408
E-post: erika.wiklund@hdl.se