’’Hydroforming Design Light AB - erbjuder kunden optimala formlösningar för plåt och rördetaljer.’’

Rörhydroformning

ror01Ett rör placeras i ett verktyg, varefter vatten pressas in i röret så att detta expanderar och formas efter verktyget.

  ror02